panorama2

Vieraslajit kuriin

Vieraslajit kuriin Päijät-Hämeessä

Maa- ja metsätalousministeriön valmistama valtakunnallinen vieraslajistrategia velvoittaa kuntia ja muita toimijoita panostamaan vieraslajien torjuntaan.

Päijät-Hämeessä on tullut paljon yhteydenottoja koskien vieraslajien torjuntaan. Pääpaino on kohdistunut jättiputkeen. Suurimpana ongelmana on jättiputken aiheuttamat vaaratilanteet erityisesti lapsille. Vieraslajien torjunta maakunnassa on eri vaiheissa ja yhteistyö on toistaiseksi puuttunut. Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Lahden, Nastolan ja Sysmän ympäristötoimet ovat päättäneet ryhtyä vieraslajien torjuntaan jo tänä keväänä. Ensisijaisesti keskitytään joidenkin vieraslajien kuten jättiputken ja jättipalsamin torjuntaan ja hävittämiseen. Kevään ja kesän aikana olisi tarkoitus, että kaikilla Päijät-Hämeen asukkailla olisi mahdollisuus osallistua ilmoittamalla havainnoistaan. Täten myös pienemmillä kunnilla on mahdollisuus päästä hyödyntämään yhteistä asiantuntemusta ja rahoitusta. Päijät-Hämeen alueelta kerätään jatkotoimenpiteitä varten kattava karttatietoaineisto, jotta myös tämän kesän jälkeinen vieraslajien torjunta on mahdollista.

Jättiputki on voimakkaasti leviävä vieraslaji, joka on alun perin tuotu Suomeen koristekasviksi. Jättiputket ovat suuria ja erittäin kilpailukykyisiä kasveja, ja niitä esiintyy useissa elinympäristöissä kuten pelloilla, metsissä ja rannoilla. Laji levittäytyy tehokkaasti istutusalueiden ulkopuolelle ja valtaa alaa luonnonvaraisilta kasvilajeiltamme. Jättiputket ovat haitallisia myös ihmiselle, sillä kasvin erittämä neste voi auringon uv-säteilyn vaikutuksesta aiheuttaa iholla palohaavan.

Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Suomen ympäristökeskus ovat tehneet ympäristöministeriölle aloitteen jättiputkien leviämisen estämisestä. Luonnonsuojelulaissa on kielletty vieraiden kasvilajien istutus tai kylvö luontoon. Ympäristöministeriö voi myös antaa määräyksiä ja rajoittaa sellaisten vierasperäisten eläin- ja kasvilajien leviämistä, joiden tiedetään leviävän helposti luontoon ja aiheuttavan vahinkoa alkuperäiselle lajistolle tai haittaa ihmisten terveydelle.

Lahden seudun ympäristöpalvelut

Luonnonsuojeluvalvoja Asko Riihelä

p. 050 5594053, asko.riihela@lahti.fi