panorama2

Seestan Lintusaari

Sijainti ja kulkuyhteydet

Seestan lintusaari.jpgLintusaari sijaitsee Sokeritopanmäestä noin 400 m länteen. Alue on kapea niemi, joka työntyy yli puoleenväliin Kivijärveä. Alueen läpi kulkee jo osittain umpeenkasvanut mutta helposti jalan kuljettava polku. Alueelle vie Seestan kartanon suunnasta tuleva, Sokeritopanmäen läpi kulkeva polku, joka on myös melko umpeenkasvanut. Lähimmät tiet alueelle ovat pidemmän matkan päässä olevat Rahkosentie ja Seestantie. Lisäksi alueen lähimmät pikkutiet päättyvät ranta-asutusten pihoihin.

Parhaiten alueelle pääseekin kävelemällä sinne polkua pitkin Sokeritopanmäeltä.

Alueen kasvillisuus

Lintusaaren alkupäässä kasvaa tervaleppää, vanhaa koivua, muutamia mäntyjä, haapaa, tuomea, pihlajaa, harmaaleppää ja pajua. Kenttäkerroksesta puolestaan löytyy mesiangervoa sekä runsaasti korpialvejuurta. Alue on valoisa, kasvillisuudeltaan melko rehevä ja etenkin alussa melko kapea, vain noin 50m leveä. Niemen molemmin puolin puiden lomasta erottuukin kaunis järvimaisema.

Keskemmällä Lintusaarta pohja- ja kenttäkerroksen kasvistosta löytyy suo-orvokkia, metsäkortetta, soreahiirenporrasta, runsaasti kieloa ja nuorta korpi-imarretta, käenkaalta, metsäalvejuurta, metsälieko- ja seinäsammalta, sudenmarjaa, joitakin mustikanvarpuja, muutamia metsäkurjenpolvia, kevätlinnunhernettä, metsäorvokkia, mesimarjaa, metsätähteä, valkovuokkoa, oravanmarjaa, kangasmaitikkaa ja ahomansikkaa.

Pensaskerroksessa kasvaa jonkun verran vadelmaa, nuorta haapaa ja tammea, tuomea. Valtapuina pysyvät edelleen lehtipuut, erityisesti korkea harmaaleppä ja mänty. Nuoremman puukerroksen muodostaa pihlaja ja kuusi sekä muutamat haavat.

Kenttäkerroksessa on kieloa ja mustikkaa sekä lillukkaa. Polun ympärillä kasvaa tiheää nuorta kuusikkoa, joka vaihtuu alueen päädyssä runsaiksi nuoriksi katajiksi.

Lintusaaren kärjen kohdalla puustossa alkaa runsastua isot lepät kuusten seassa ja aivan rannalla viihtyvät tuomi sekä korkeat männyt. Harmaaleppä ja pihlaja on vallitsevat lajit nuoremmassa puukerroksessa. Lisäksi muutamia nuoria kuusia, paatsamia, haapoja ja pihlajia kasvaa pensaskerroksen joukossa.

Kenttäkerroksen muodostaa puolukka, mustikka, kielo, poimulehti, runsaat heinät, sarat, lehtokortteet ja metsämaitikat. kariketta Metsän pohjalla on myös kariketta. Alue on kärjen kohdalla hyvin valoisa runsaiden lehtipuiden ja vanhahkon mäntypuuston johdosta. Eläinten jäljistä alueella havaittiin majavan osittain kaluama puu.

Lintusaari kartalla.