panorama2

Pekkalan tervalepikkö

Sijainti ja kulkuyhteydet

Pekkalan luonnonsuojelualue 1.jpgTervaleppäalue sijaitsee Nastolan kunnassa, Pekkalassa. Aluetta rajaa lännestä Pikku-Kukkasen järvi ja idästä Jessenkuja. Pituussuunnassa se rajoittuu pohjoispuoleltaan tonttiin ja etelässä se päättyy hieman ennen Anttilantien ja Jessenkujan risteystä. Alue on pieni, eikä sinne johda polkua, mutta sinne pääsee suoraan laskeutumaan Jessenkujalta. Alueen lähistöllä on runsaasti asutusta ja sinne pääseekin sekä autolla, pyörällä, että kävellen Karhusillantietä pitkin kääntymällä Anttilantielle ja sieltä Jessenkujalle.

Alueen kasvillisuus

Tervalepikköalue rauhoitettiin vuonna 1967. Alue on 0,4 hehtaarin (noin viiden aarin) kokoinen ja melko kapea.

Alueen maasto on muuten tasaista, paitsi tieltä metsikköön laskeuduttaessa on jyrkkä, mutta lyhyt alamäki. Lähellä tietä kasvaa useita korkeita tervaleppiä, jotka erottuvat selvästi muusta puustosta. Niiden lisäksi alueen muun puuston muodostavat tuomi, vaahtera ja muutama koivu. Pensaskerros on runsasta ja sen vuoksi alue on osin vaikeakulkuista. Pensaskerroksessa kasvaa runsaasti puuntaimia kuten harmaaleppää, tuomea, pihlajaa, vaahteraa, lehtokuusamaa ja taikinamarjaa sekä alueen pohjoisosassa mustaherukkaa.

Aluskasvillisuus on tiheää ja kenttäkerroksessa kasvaa sudenmarjaa, käenkaalia, oravanmarjaa, valkovuokkoa ja alvejuurta. Lähellä tietä pohjakerroksessa on enemmän osittain hajonnutta kariketta kuten risuja, kuollutta lehteä ja oksia. Kauempana rannasta kasvaa myös paikoin sammalta, mutta karike muodostaa suuremman osan pohjakerroksesta näillä alueilla. Maassa on myös muutamia lahonneita puunrunkoja, joiden päällä kasvaa metsäliekosammalta. Tien vierustalla kasvaa pihlajaa, koiranputkea sekä erityisesti alueen alkupäässä muutamia korkeita ja vanhoja haapoja. Rantaan tullessa alueen pohja on pohjoispäästä melko mutaista ja kosteaa. Rannan tuntumassa pohjakerroksen kasviston muodostavat rentukka, ruovikko, kurjenjalka, lehtokorte, heinät, pensaat sekä vehkat. Rannalla kasvaa pajua ja vedessä alkaa kaislikko.

Valtapuustona olevat lehtipuut, erityisesti joukosta korkeimmalle kohoavat vanhat tervalepät tekevät alueesta valoisan lukuun ottamatta niitä osia alueesta, joita runsas pensaskerros ja korkeammat puuntaimet varjostavat.

Pekkalan tervalepikkö kartalla.