panorama2

Vesijärvi

Vesijärveä voidaan pitää Järvi-Suomen porttina, sillä siltä on yhteydet Päijänteelle, Jyväskylään ja 300 kilometrin päähän Keiteleelle saakka. Nykyisellään Vesijärven pinta on noin 81 metriä merenpinnan yläpuolella. Vuosien saatossa järven pintaa on laskettu yhteensä 3,5 metriä. Esimerkiksi vuosina 1870-71 pintaa laskettiin, kun Asikkalaan rakennettiin Päijänteelle johtava Vääksyn kanava.

Vesijärvi on kansallisesti tunnettu biologisen kunnostuksen kohteena. Rehevöitynyt ja aiempien vuosikymmenten jätevesistä pilaantunut järvi saatiin elvytettyä Vesijärvi-hankkeen mittavien hoitotoimenpiteiden avulla. Järven hoito jatkuu edelleen muun muassa särkikaloja pyytämällä.

Kasvisto kuuluu Suomen järvien rikkaimpiin, samoin järven pesimä- ja muuttoaikainen linnusto on maankuulu.

Vesijärvellä sijaitsee myös historiallisista huviloistaan tuttu Enonsaari, josta Metsähallitus on suojellut 4,2 hehtaaria luonnonhoitometsänä.

Lahden suurin järvi, Vesijärvi on pinta-alaltaan 109 km² ja pituudeltaan 25 kilometriä. Järven keskisyvyys on kuusi metriä, suurimman syvyyden ollessa peräti 42 metriä. Vesijärven valuma-alueen koko on 515 km², josta metsien osuus on 60 ja peltojen 23 prosenttia. Rantaviivaa Vesijärvellä on 181 kilometriä, josta 45 prosenttia on metsätalouden, 33 prosenttia loma-asutuksen ja 12,5 prosenttia muun asutuksen sekä 9,5 prosenttia maatalouden käytössä. Rantakiinteistöjä on yhteensä 1304 ja näistä 1222 kuuluu loma-asutuksen piiriin. Valuma-alueella asukkaita on noin 150 000. Vesijärven noin 50 saarella rantaviivaa on yhteensä 31 kilometriä ja saarten yhteenlaskettu pinta-ala on noin 4,5 m².

Lisätietoja Vesijärven luonnosta, kalastuksesta ja historiasta on saatavilla osoitteesta www.vesku.net.