panorama2

Kukonkoski

Vanhan Helsingintien länsipuolella ns. Nikulan alueella Porvoonjoki mutkittelee savisessa laaksossa. Sen muodot ovat hienoja geologisia esimerkkejä meandereista. Joen poikkiprofiilit on helppo havainnoida eri kohdista. Tulvarajat ja niiden vaikutus kasvillisuuteen näkyvät hyvin. Rannalla on savinen tulvareunus, jyrkähkö törmä ja näiden jälkeen vain harvoin tulvan alle jäävä tasanne. Tämän vyöhykkeen jälkeen alkaa kuusen kasvuvyöhyke. Rannan lehtipuut, lepät, pajut ja ryteikköiset tuomet kaartuvat talvella lumien painosta joen päälle muodostaen kauniita holveja.

Kasvit

Kasvillisuus on pääosin lehtoa. Keväällä sinivuokko, valkovuokko ja vähäisiä määriä keltavuokkoa kasvaa joen rannoilla. Savinen vesi kuljettaa joen yläjuoksulta ravinteita ja kasvien siemeniä tulvareunukselle, joten kasvit rehottavat tällä vyöhykkeellä kesäisin. Mukulaleinikki muodostaa pienialaisia kasvustoja. Lehtotähtämö kasvaa paikoin mattona.

Eläimet

Kookkaan puuston ja alueen rehevyyden vuoksi linnusto on Kukonkosken alueella varsin monipuolinen. Kuusikon peruslajisto on hyvin edustettuna: sirittäjä, harmaasieppo, puukiipijä, hippiäinen, monet rastaat, metsäkirvinen, peippo sekä pajulintu laulavat ahkerasti. Sepelkyyhky ja jopa varpushaukka ovat pesineet alueella. Vehreässä rantapensaikossa elävät satakieli, viitakerttunen, peukaloinen sekä lehtokerttu. Veden alueella viihtyvät telkkä, rantasipi ja lehtokurppa. Alueella olevassa pöntössä pesii vuorovuosin lehtopöllö ja telkkä. Linturetkeilijät ovat tavanneet alueella kaiken kaikkiaan yli 40 lajia.

Alueella tavattuja nisäkkäitä ovat piisami, vesimyyrä, metsämyyrä, rotta sekä metsähiiri. Lisäksi vetten yllä lentelee iltahämärissä useita lepakoita.