panorama2

Porvoonjoki

Rehevän kasvillisuuden reunustama Porvoonjoki mutkittelee ensimmäisen Salpausselän eteläpuolen savimaiden halki Suomenlahdelle. Joki tuo vaihtelua vähäjärvisen alueen maisemaan ja rikastaa alueen eliöstöä. Joki on myös kanoottiretkeilijälle mieluinen kohde. Porvoonjoki saa alkunsa Salpausselän etelärinteiden puroista.

Luhdanjoeksi nimitetty Porvoonjoen latvajakso on tunnettu linnuistaan. Tulviva joenvarsiniitty on monien kosteikkolintujen suosiossa. Alueella pesii useita vesilintuja ja kahlaajia. Muuttoaikoina niityllä ruokailee runsaasti siivekkäitä. Joen tuntumaan rakennettu lintutorni tarjoaa keväin ja syksyin tarkkailupaikan muuttolintujen kiikaroijille. Lahden kaupungin omistama rannan niittyosa on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi 1998.

Porvoonjokeen laskeva Okeroisten Erviänoja on myös linnustollisesti arvokas ja Lahden monipuolisin yölaulajapaikka. Ojalle pääsee Kotipellontietä.

Porvoonjoen rantamilta ja lähialueelta tunnetaan useita vanhoja asuinpaikkoja. Ristola on niistä tunnetuin ja Suomen vanhin. Sen etelään viettävällä peltorinteellä on asuttu yli 10 000 vuotta sitten, jolloin alue oli Ancylusjärven rantaa. Ristolasta on löydetty runsaasti jäänteitä muinaisesta asutuksesta esikeraamiselta ajalta.

Porvoonjoki on toiminut pitkään Salpausselkävyöhykkeen eteläisen Päijät-Hämeen puhdistettujen jätevesien purkuväylänä Suomenlahteen. Monimuotoiset kuormitustekijät yhdistettynä peltoalueiden voimakkaaseen peruskuormitukseen asettavat Porvoonjoen vesiensuojelulle suuria haasteita. Joen tilan parantamisen edellytys on koko vesistöalueen kuormituksen keventäminen. Vuonna 1980 tilanne parani, kun Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennustyö valmistuivat. Tällöin Lahden kaupungin Porvoonjoelle aiheuttama jätevesikuormitus putosi puoleen aiemmasta. Samalla joen vedenlaatu nousi paremmaksi kuin 30 vuoteen. Tämän hetken suurin ongelma on suolistoperäisten bakteerien suuri määrä, mikä on virkistyskäytön elpymiselle vaikea hidaste. Ongelma koskee myös joen latvaosia, joissa hajakuormitus vastaa taajamien viemäreitä.