panorama2

Merrasjärvi

MerrasjärviMerrasjärvi on suosittu uimapaikka pohjois-Lahdessa. Se muodostaa yhdessä Pesäkallion kanssa monipuolisen retkeily- ja luontomaaston, jolla kulkevat niin polut, pitkospuut kuin valaistut ladut ja kuntopolut.


Merrasjärvi on matala, humuspitoinen järvi, joka kärsii talvisista happikadoista. Talvella 1975-76 happi loppui koko järvestä, minkä seurauksena joukoittain kaloja kuoli.


Myös talvina 1981 ja 1982 happi oli vaarassa loppua ja vasta ilmastaminen pelasti kalakannan. Toimenpide on jouduttu uusimaan monena talvena. Järvessä on myös saostettu fosforia alumiinisulfaatilla. Järven valuma-alue on saneerattu ja sisäistä kuormitusta vähennetty vesikasvillisuuden poistolla ja särkien tehokalastuksella.