panorama2

Huovilanmäki

Huovilanmäen alue on 115 metriä merenpinnan yläpuolelle kohoava moreenimäki. Alue on pääasiassa mustikkatyypin kangasta, mutta lisäksi laen kaakkoisosasta levenee kiilana perattu nuori männikkö, jatkuen aina alueen eteläreunaan saakka. Mäen laella valtatyyppinä on ojitettu mustikkatyypin kuusikko.

Mäen länsisivu on jonkin verran heinittynyttä. Mäen laelle nousee polku ulkoilutien mutkasta ja toinen hieman etelämpää. Kartassakin näkyvän siirtolohkareen lähettyville ulottuu jo aiemmin mainittu perattu mäntytaimikko. Sen itäpuolella kulkee talvitien ura, jolla kasvaa runsaasti saniaisia: hiirenporrasta, metsäalvejuurta, kivikkoalvejuurta, metsäimarretta ja sananjalkaa. Alueen kivillä kasvaa kallioimarretta. Tieuran kosteilta kohdilta voi tavata esimerkiksi mesiangervoa, nokkosta, vadelmaa, metsäkurjenpolvea, niittyleinikkiä, ojakellukkaa, poimulehtiä ja huopakeltanoa. Kosteammissa paikoissa ja laen lounaisosassa sijaitsevassa painanteessa on lisäksi metsäkortetta. Tieuran länsipuolella korpikastikka on kenttäkerroksessa runsasta mustikan ohella.

Kohteen pohjoisosassa mustikkatyypin kankaat levittäytyvät sekä pohjoiskärjen poikki kaakko-luodesuunnassa kulkevan polun molemmin puolin että aivan kauimmaisessa kärjessä. Kärkeen johtaa helppokulkuinen selänne, jolla on myös pieni kallioalue. Tällä alueella on puolukkatyypin piirteitä, muun muassa puolukkaa, kanervaa, kangasmaitikkaa ja katajaa. Sinivuokkoa kasvaa selänteen länsireunalla ja myös harvennetussa männikössä.

Huovilanmäen alueelle pääsee keskustasta Vanhanradantien päästä lähtevää ratapengertä pitkin pyöräillen ja Liipolasta alueen eteläkärjestä lähtevää ulkoilutietä pitkin.