panorama2

Liipolan metsä

Liipolan metsäalue sijaitsee Liipolan ja Nikkilän kaupunginosien itäpuolella jakautuen neljään osa-alueeseen. Näitä alueita ovat läntinen Huovilanmäen alue, vanhan Loviisanradan penger, itäinen puronvarsi ja osin myös Pipon moottorialue. Puronvarren alue on mesiangervon lehtoa, jota reunustavat korvet. Muut alueet ovat metsien osalta mustikkatyypin tuoretta kangasta.

Liipolan metsässä polut kulkevat osittain vaativassakin maastossa, kallioilla ja notkelmissa, mutta Liipolassa on myös helppokulkuinen ulkoilureitistö. Luontopolku soveltuu niin metsäluonnon tarkkailuun, retkeilyyn kuin kuntoiluunkin.

Kulkuyhteydet

Liipola on Lahden eteläinen kaupunginosa ja alueelle pääsee helposti linja-autoilla. Linjat 21 ja 30 kulkevat Liipolan mäelle, josta luontokohteisiin voi jatkaa jalkaisin. Liipolaan kulkevat myös hyvät kevyen liikenteen väylät, joten pyörällä kulkevakin voi tavoittaa alueen melko vaivatta.

Katso Lahden karttapalvelu