panorama2

Kiiliäisvuori

KilliäisvuoriKiiliäisvuori on oiva osoitus siitä, että Lahdessa on myös jyrkkiä ja jylhiä kalliomaisemia ja kallionkielekkeitä. Pohjois-Lahdessa, Alasenjärven länsipuolella, Kytölän ja Ahtialan kaupunginosien välimaastossa sijaitseva kohde on maisemiensa lisäksi huomionarvoinen kasvillisuutensa puolesta. Lehmukset tekevät Kiiliäisvuoresta arvokkaan luontotyyppikohteen. Vuoren päältä avautuvat hienot näkymät.

Nousu Kiiliäisvuorelle kannattaa aloittaa loivemmasta kohdasta, esimerkiksi Vuorenrinteentieltä, ennen huvilatontteja. Lähimmäs kohdetta kuljettaa Ahtialan Selkätien kautta Herrasmanniin vievä paikallisliikenteen linja-auto numero 11.