panorama2

Herrasmanni

HerrasmanniHerrasmannin leirintä- ja ulkoilualue sekä uimaranta ovat osa laajempaa luontokokonaisuutta, joka käsittää Alasenjärven kaakkois- ja itärannan metsikköineen. Varsinaisen uimarannan alue on entistä rantalehtoa. Herrasmannin ulkoilualueella, Alasenjärven rantaa seuraillen kulkee polku, jota reunustava kapea tervalepikkö on tärkeä kolo- ja vesilintujen elinpiiri.

Aikaisemmin useana keväänä rantalehdolla, rannan tervalepässä on pesinyt jopa valkoselkätikka. Lehtopöllö, pikkutikka, sirittäjä, mustapääkerttu ja kultarinta edustavat vaateliaampaa lajistoa. Vesilinnuista alueella voi nähdä silkkiuikun, nokikanan ja telkän. Rantalintuja ovat pajusirkku sekä ruokokerttunen.

Parhaimmillaan alue on kevätaspektin aikana, jolloin sinivuokko ja valkovuokko kukkivat kevätlinnunherneen ja imikän kanssa. Aluetta on myöhemmin hieman harvennushakattu.

Herrasmannista retkeä voi jatkaa Ahtialan suuntaan, jossa voi tutustua Paakkolanmäen rautakautisiin, vuosiin 300-800 jKr. ajoitettuihin asuinsijoihin. Alueella kasvavat tummatulikukka ja nurmilaukka ovat niin ikään rautakautista perua.

Kaarlaakson metsäpolkuja seurailemalla voi päästä Nastolan ja Lahden rajalla sijaitsevalle Kaarlammelle, jonka soistuneilla rannoilla tavataan monia suokasveja, kuten vaiveroa. Kaarlampi on myös hyvä lintukohde. Lammen länsipuolella kohoaa korkea kallio 150 metriä merenpinnan yläpuolelle.

Metsäpoluille pääsee Sipurantieltä, uimarannan läheisyydestä. Leirintäalueella on pysäköintialue, mutta paikalle pääsee myös paikallisliikenteen linja-autolla 11.

Katso Lahden karttapalvelu