panorama2

Retkikohteet

retkeilijätLahdessa on luonnonsuojelualueiden lisäksi lukuisia erityyppisiä luontoalueita sekä pienempiä kohteita. Viereen on listattu tärkeimmät tällaisista retkikohteista. Ne sijoittuvat eri puolille Lahtea.

Kohteiden laajuus vaihtelee, samoin erityisominaisuudet; alueissa on hienoja maisemakohteita, linnustoltaan hyviä tarkkailupaikkoja, virkistyksellisesti mainioita retkikohteita sekä pieniä kokonaisuuksia.

Osa alueista on melko vaikeakulkuista, mäkistä maastoa, kun taas joihinkin tutustuminen onnistuu lähes kaupunkimaisissa olosuhteissa.

Viereisen listan lisäksi Lahdessa on myös lukuisia muita arvokkaita luontoalueita, joista lisätietoja saat Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskuksesta, luonnonsuojelun valvojalta.