panorama2

Kasvit

Alueen puusto on mäntyvaltaista, mutta myös katajaa ja kuusta tavataan. Aluetta on harvennettu valoisuuden säilyttämiseksi. Alueen kenttäkerroksen kasveja ovat mm. kanerva, puolukka ja sianpuolukka sekä tyypilliset ruohot ja heinät, kuten kultapiisku, kangasmaitikka, metsälauha, kevätpiippo, metsäkastikka, tietyt keltanot sekä myös kielo ja kangaskorte. Pohjakerroksessa kangasmetsäsammalien ja poron- ja hirvenjäkälien seurassa kasvaa myös pikarijäkälää. Alueen pohjoisreunalla maaperä on ravinteikasta ja alueen kasvilajisto poikkeaakin edellisestä. Mm. harmaaleppä, paatsama, harakankello, paimenmatara, terttuselja, metsäalvejuuri ja pujo ovat pohjoisreunan kasveja. Itäosaan on taas kehittymässä voimakas haavikko.

KangasvuokkoSydänkankaalla kangasvuokkoa on vahva populaatio. Vuonna 1983 alueella laskettiin 177 vuokkoryhmää. Vaarassa oleva kangasvuokko on huomiota herättävä aikaisen kevään kukkija. Se on harvinaistunut melkein uhanalaiseksi mm. metsätalouden ja keräilyn johdosta. Usein sitä poimitaan ja istutetaan kotipihoille huonolla menestyksellä. Kangasvuokko on täysin rauhoitettu. Alueelta alkaa myös muutamilla rastitauluilla varustettu luontopolku, josta se jatkuu ylös harjun laelle ja laskee jyrkästi alas Sorvasen suppalammelle Nastolan puolelle. Reitin varrelta löytyy mukavat retki- ja uimapaikat. Talvisaikaan voi myös kokeilla luontopolulta lähtevää metsäautotietä, jota pitkin voi hiihtää Pesäkalliolle saakka.