panorama2

Rauhoitusmääräykset

Ritamäen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset

Alueella on kielletty

  1. Maan käyttö viljelykseen, maan ja kivien ottaminen ja niiden siirtäminen
  2. Metsän luvaton hakkaaminen
  3. Karjan laiduntaminen sekä rakennusten ja teiden rakentaminen
  4. Metsästys sekä kaikenlainen eläinten tappaminen ja hätyyttäminen
  5. Pesien, munien, puiden, pensaiden ja muitten kasvien ja kasvinosien, marjoja ja sieniä lukuun ottamatta, ottaminen ja vahingoittaminen
  6. Tulenteko, telttailu ja muu leirielämä
  7. Eväspapereitten ym. tähteiden jättäminen
  8. Koirien kuljettaminen sekä kaikenlainen muu toiminta joka on omiansa muuttamaan alueen maisemakuvaa tai vaikuttamaan epäedullisesti kasvillisuuden säilymiseen

Alueen metsää on hoidettava luonnonsuojelunäkökohtien mukaan, ollen a.o. toimenpiteistä ennen niihin ryhtymistä neuvoteltava valtion luonnonsuojelunvalvojan kanssa.

Edellä olevista määräyksistä saadaan valtion luonnonsuojelunvalvojan kussakin tapauksessa erikseen hyväksymän suunniteloman mukaan poiketa silloin kun se on alueen luonnonsuojelullisen tarkoituksen kannalta tarpeellista ja suotavaa.