panorama2

Kasvit

Lehtomaiset metsät muodostavat Hämeessä tärkeän monimuotoisen elinympäristön monille uhanalaisille kasvi- ja eläinlajeille. Ritamäen etelärinteen merkitystä kuvastaa se, että monet lounaiset ja eteläiset rannikkolajit viihtyvät siellä. Alueella esiintyy lähes 200 eri putkilokasvia sekä useita uhanalaisia ja harvinaisia sieniä ja jäkäliä. Ritamäelle tyypillisiä lehtokasveja ovat muun muassa mustakonnanmarja, lehtoleinikki, kevätlinnunherne, imikkä, lehto-orvokki, metsämaarianheinä, lehtokuusama, taikinamarja ja pähkinäpensas. Harvinaisena tavataan velholehteä sekä pesäjuurta. Puusto koostuu mm. vaahteroista, kuusista, koivuista, saarneista, raidoista ja haavoista.

sanikkaiset.jpgRitamäellä tavataan myös useita harvinaisia sieniä. Pohjoisrinteeltä löytyy raidankeuhkojäkälää kasvamasta vaahterassa, haavassa ja lehmuksessa. Pähkinäpensasta lahottaa lepänkääpä sekä harvinaisempi voikääpä. Männyistä löytyy männynkääpä ja koivulahorungoista levykääpä ja karvasahaheltta. Siperianpihtaa lahottavat kuusinahakka ja ruostekääpä ja metsän erikoisuudet, koralliorakas ja kruunuhaarakas esiintyvät lahohaavoilla. 

pähkinäpensas.jpg

Alkukesällä voi kenttäkerroksesta löytää myös pienikokoisen pähkinämaljakkaan, joka on arvioitu Suomessa vaarantuneeksi lajiksi.