panorama2

Eläimet

Selkärangattomat

murkkupesä.jpg

Ritamäen kasvillisuuden monipuolisuus luo elinympäristöjä monenlaisille eläimille. Selkärangattomasta lajiston osalta esiintymisselvityksiä on tehty perhosista ja kuoriaisista. Kummassakin ryhmässä monimuotoisuus on harvinaisen suuri ja useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja on löydetty. Perhoslajeja löytyi tuoreimmassa selvityksessä vuonna 2002 peräti 704 lajia.

Yhdessä Kilpiäisten tikkametsän kanssa lajimäärä oli yli 800. Ritamäen kolmen uhanalaisen ja viiden silmälläpidettävän perhosen lisäksi metsässä tavattiin myös useita kymmeniä muita harvinaisia ja huomionarvoisia lajeja.

Kuoriaisselvityksessä Ritamäestä löytyi uhanalaisen ja kahden silmälläpidettävän ohella kymmenkunta harvinaista lajia.

Linnut

Ritamäen linnusto on myös runsas, tosin metsän pienialaisuus haittaa joidenkin lajien säännöllistä esiintymistä. Reitti Ritamäestä tikkametsän kautta Kilpiäistenpohjaan tarjoaa kuitenkin antoisan lintuvalikoiman lyhyellä matkalla. Alue ympäristöineen onkin linnustoltaan monipuolisin Lahdessa. Pikkulintulaulajista taidokkaimpia ovat mustapää- ja lehtokertut sekä etenkin kultarinnat. Yölaulajista varsinkin satakieli kuuluu lähistön laulajiin, mutta myös viita- ja luhtakerttusia sekä sirkkalintuja kuullaan toisinaan matalien pensaikkojen vaiheilta läheltä luonnonsuojelualuetta. Vanha metsän piirteistä kertoo monilajinen tikkaedustus. Käpytikan lisäksi pikku- ja harmaapäätikka elävät enemmän tai vähemmän säännöllisesti Ritamäen ja Kilpiäisten tikkametsän vaiheilla. Onpa valkoselkätikkakin aikoinaan poikennut paikalla.

Nisäkkäät

vesisiippa.jpgRitamäen luonnonsuojelualueen nisäkäsharvinaisuuksiin kuuluu koivuhiiri, jonka tuntomerkkejä ovat pieni koko, hyvin pitkä häntä ja musta pitkittäisjuova keskellä selkää. Koivuhiiren erityispiirre on pitkä talvihorros syyskuusta toukokuuhun.

Ritamäen ympäristö on yksi parhaista lepakkoalueista Lahdessa. Lajistoon kuulu ainakin pohjanlepakko, joka on yleisin. Ranta-alueilla asustaa taas vesisiippoja.