panorama2

Ritamäki

ritamaki.jpgMukkulassa sijaitseva Ritamäki on valtakunnallisesti arvokas lehtoalue, joka rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi vuonna 1962. Se on alun perin osa jo 1700-luvulla rakennetun Mukkulan kartanon puistoalueita. Arvokkaan alueesta tekee rehevä ja monipuolinen lehtomainen metsätyyppi jaloine lehtipuineen, lahopuineen ja pähkinäpensaineen. Alueen luontopolkulenkki antaa hyvän kuvan Ritamäen elinympäristöistä. Lehtojen lisäksi reitti vie kulkijan pohjoisrinteen kuusikkoon ja Vesijärven rantaan.

Ritamäen luonnonsuojelualue muodostaa yhdessä Kilpiäistenpohjan, Kilpiäisten tikkametsän ja Mukkulan kartanon puiston kanssa yhden mielenkiintoisimmista luontokokonaisuuksista Lahdessa.

Kulkuyhteydet

Ritamäen luonnonsuojelualueelle pääsee Lahden torilta joka 20 minuutin välein linja-autolla numero 30 (Mukkula). Autoille löytyy parkkipaikkoja Mukkulan kartanon pysäköintialueelta. Rauhoitussäännöt alueella ovat varsin tiukat, mutta alueella on runsaasti polkuja joita pitkin pääsee tutustumaan ympäröivään luontoon.

Ritamäki kartalla