panorama2

Retkeily

pesakallio_polku.jpgHyväkuntoinen valaistu ulkoilureitti tekee lenkin Pesäkallion metsässä. Reitiltä on eteläosassa välitön yhteys Merrasjärven ympäri kiertävälle polulle ja luonnonsuojelualueen luontopolulle. Pohjoisosassa ulkoilureitistä erkanee kuntoilureitti Takkulaan. Suojelualueen luontopolku antaa käsityksen Pesäkallion monipuolisista elinympäristöistä. Vanhimmissa polunvarren kuusikoissa voi kokea häivähdyksen erämetsän tunnelmaa.

Pesäkalliolla on mahdollista kulkea sekä ulkoilureittejä että kapeampia polkuja Puihin maalitäplin merkityn luontopolun lisäksi suojelualueella ja muualla Pesäkalliolla risteilee muita polkuja.

Poluilla kulkijoiden on hyvä muistaa välttää kaikenlaista haittaa ja häiriötä luonnolle, sillä metsässä on paljon kävijöitä, mikä jo sinällään lisää ympäristöön kohdistuvaa rasitusta. Kuntoliikkujille sopii paremmin tarkoitukseen varattu ulkoilureitti.

Eläinten lisääntymisaikoina on syytä pysytellä poluilla niin luonnonsuojelualueella kuin muuallakin Pesäkalliolla, jotteivät maassa pesivät linnut häiriinny ja kasvillisuuden kuluminen vähenee. Koirat on pidettävä aina kytkettynä. Koirien ulkoiluttamiseen suositellaan muita paikkoja kuin luonnonsuojelualuetta.

Ulkoilureitti kulkee useiden luontokohteiden läpi ja sivuitse. Ulkoilureitin varteen Merrasjärven tuntumassa sijoittuvat parhaat kerttulintujen elinympäristöt. Yksi Pesäkallion parhaista osista on Sydänsuo ympäristöineen luonnonsuojelualueen laidalla ulkoilureitin ja luontopolun yhtymäkohdassa.