panorama2

Kasvit

kalliohatikka.jpg

Pesäkallion alueella on määritetty 11 metsätyyppiä, suuri osa näistä tavataan myös suojelualueella. Suotyyppejä ja niiden alatyyppejä on eroteltu 31.

Kasviston arvokkaimpia lajeja ovat pikkutervakko (vaarantunut Päijät-Hämeessä), nevaimarre, vaivero, kalliohatikka, hetekaali, mäkiminttu, lähdetähtimö ja kampasaniainen, jolle Pesäkallio on yksi kolmesta esiintymispaikasta Suomessa. Kampasaniainen on kuitenkin ehkä jo hävinnyt kasvupaikaltaan.. Sammaleista on tavattu kaksi vaateliasta rahkasammallajia. Merkkeinä entisestä karjalaidunnuksesta tai kuloista voi pitää katajan ja sananjalan runsautta.

Puista merkittävimmät ovat tervalepät (Merrasjärven ranta), kookkaat halavat sekä lehtojen metsälehmukset ja yksittäiset vaahterat. Tärkeitä puita ovat runsaana kasvavat haavat.