panorama2

Eläimet

Hyönteiset

Pesäkalliolta on tiedossa kaksi vanhaa havaintoa uhanalaisista perhosista. Haapatyttöperhohavainto on 1950-luvulta ja maitikkaverkkoperhonen 1970-80 -luvuilta. Pesäkalliolta 1976 saatu sinimäkiyökkönen oli ensimmäinen koko Päijät-Hämeessä.

Alueella ei ole tehty perusteellisia perhos- tai muita hyönteisselvityksiä viime vuosina. Kesän 2002 satunnaisen havainnointikeräilyn tuloksena ei ollut uhanalaisia, silmälläpidettäviä tai muuten harvinaisia perhoslajeja.

Linnut

hömötiainen.jpgSuppea-alaisuudesta huolimatta Pesäkalliolla asustaa useita vanhan metsän lintuja. Varpuspöllö, palokärki, pohjantikka, tiltaltti, puukiipijä, peukaloinen ja kulorastas viihtyvät metsän sisäosissa. Pesäkallion metsissä pyyllä on vahva kanta, teeri viihtyy ainakin ajoittain alueella. Ilmeisesti viimeinen metso piti soidinta suojelualueella 1980-luvun lopussa. Joinakin vuosina harvalukuinen idänuunilintu pitää reviiriään Pesäkalliolla. Pesäkallion reunuslehdoissa tavataan sirittäjiä runsaasti, mustapääkerttu ja kultarinta ovat laulajia parhaasta päästä. Alueen suppeuden ja häiriöiden vuoksi joidenkin lajien esiintyminen on kuitenkin epäsäännöllistä.

Käyttöpaineen vuoksi esimerkiksi arat haukat näyttävät välttävän aluetta. Sääksi on yrittänyt pesiä alueella, mutta yritys epäonnistui ihmisen aiheuttaman häirinnän vuoksi.

Parhaimmillaan Pesäkallion lintumaailma on varhaisina huhti-toukokuun vaihteen aamuina, jolloin rastaskonsertti on huumaava ja samaan aikaan kuulee vielä tikkojen rummutusta ja pyiden viheltelyä monien pikkulintujen säestämänä. Toinen huippu on kesäkuun alun aamujen sarastukset, kun pitkämatkaisimmat laululinnut ovat saapuneet.

Nisäkkäät

Liito-oravalle Pesäkallio näyttäisi tarjoavan hyviä elinympäristöjä, mutta tuoreita havaintoja siitä ei ole tehty muualta kuin Soltin asutusalueen pohjoispuolelta.

Nimensä mukaisesti Pesäkallio on tarjonnut kotikoloja eläimille. Ainakin mäyrä on pesinyt alueella 2000-luvulla. Isoista nisäkkäistä hirvi liikkuu melko usein Pesäkallion metsissä.