panorama2

Kasvit

Suojelualueen kasvistosta tehtiin vuonna 1996 selvitys. Sen mukaan laiduntamattomissa märissä osissa sarat ovat valtalajeja. Hiukan kuivemmilla niityillä kasvaa kastikoita, mutta huomiota herättävin niityn ruohovartisista kasveista on mesiangervo kukinta-aikana heinäkuussa. Suojelualueen niittyosien pohjoinen reunus on kasvistoltaan monilajisempi verrattuna muuhun niittyyn. Vuonna 2003 aloitettu perinnemaiseman hoitoon kuuluva laidunnus on vaikuttanut voimakkaasti laidunnusosan ruohovartiseen kasvillisuuteen, mutta tarkkoja tietoja muutoksista ei toistaiseksi ole. Alueelta löytyi kuitenkin uhanalaisuustarkastelussa silmälläpidettäviin luokiteltu ojakaali, jota ei tiettävästi ole aiempina vuosina tavattu Luhdanjoella.

Suojelualueen kasveja

Joki: järvikorte, pikkulimaska, ratamosarpio, vesirutto, uistinvita, ahvenvita

Rantavyöhyke: rantakukka, sarat (mm. viiltosara, luhtasara)

Niitty: niittyleinikki, pajut (mustuvapaju, halava, kiiltopaju), ranta-alpi, mesiangervo, kurjenjalka, ojakaali, suoputki, rantamatara, lehtovirmajuuri, peltopähkämö, rantatädyke, kurjenmiekka, mätässara, nurmilauha, kastikat (korpikastikka, viitakastikka), ruokohelpi

Tulvatasanteen reuna: kullero, käenkukka, karhunputki, ahomatara, harakankello, nurminata, niittynurmikka, timotei, nurmipuntarpää