panorama2

Suon ennallistaminen

PadottukuivatusojaLinnaistensuon ennallistaminen, suota kuivattavien ojien patoaminen ja puiden poistaminen umpeutuneilta suoaloilta, aloitettiin syksyllä 2002. Ensi vaiheessa ennallistamista jatketaan vuoden 2004 loppupuolelle. Tavoitteena on padota suurimmat ojat ja huomattava osa myös pienemmistä. Aikaa myöten ojat kasvavat umpeen ja suo alkaa pidättää entistä enemmän vettä, jolloin suon luonnontilaisuus lisääntyy.