panorama2

Maisema

 

Suon maisemakuvan ominaispiirre on pienipiirteisyys: rimpipintaisten märkien kuljujen mosaiikki, joiden ympärillä on eriasteisesti kehittyneitä kuivempia kermijuotteja ja mättäitä.

Linnaistensuota reunustavat melko vanhat kuusivoittoiset sekametsät. Myös mäntyvaltaista puolukkatyypin metsää löytyy rajauksen sisältä. Pinnanmuodoiltaan alue on tasainen, pääosa reunusmetsistä nousee vain joitakin metrejä suon tasosta. Huomattavin mäki on suojelualueen itäosassa kohoava Linnaistenmäki, jonka huippu on kolmisenkymmentä metriä suon keskiosaa korkeammalla. Mäestä on aiemmin kaivettu soraa.