panorama2

Kasvit

Suomen suoaluevyöhykejaottelussa Linnaistensuo kuuluu suoyhdistymätyypiltään Rannikko-Suomen kermikeitaisiin. Suoyhdistymätyyppi käsittää erilaisia suotyyppejä, joita Linnaistensuolta on määritetty 15 luonnontilaista ja useita ojitusten ja muun ihmistoiminnan muuttamia tyyppejä. Yleisin tyyppi on keidasräme (yhteensä 40 hehtaaria). Suolla esiintyvä rimpinevarämetyyppi (22 hehtaaria) on uhanalainen suotyyppi.

Suon keskimääräinen turvepaksuus on 2,9 m.

KarpaloitaLinnaistensuon kasvisto on tyypillistä keidassoille. Uhanalaisia kasvilajeja ei ole havaittu, mutta suo on edustavuudessaan maakunnallisesti arvokas suojelukohde.

Näkyvimpiä lajeja ja valtalajeja ovat suopursu, juolukka, variksenmarja, tupasvilla, suomuurain. Myös suokukka, isokarpalo ja pyöreälehtikihokki kasvavat yleisinä.

Varsinaisista suon sammalista on märitetty useita eri rahkasammallajeja (esimerkiksi ruskorahkasammal, jokasuonrahkasammal, vajorahkasammal, punarahkasammal, silmäkerahkasammal, kangasrahlasamal, korpirahkasammal, ja haprarahkasammal)