panorama2

Eläimet

Hyönteiset

Etelä-Suomessa esiintyy puolensataa suolla tiukasti elävää suurperhoslajia. Näistä on tavattu Linnaistensuolla 36 lajia. Tavanomaisella Lahden seudun suolla suolajien määrä on tavallisesti alle 17. Linnaistensuon arvo perhossuona perustuu paljolti laajaan luonnontilaisuuteen, suon laajuuteen ja suotyyppien monipuolisuuteen. Elinympäristöjä on tarjolla useiden lajien erilaisiin vaatimuksiin. Linnaistensuon harvinaisuuksiin kuuluvat uhanalainen suontarhayökkönen, muurainhopeatäplä ja rämelehtimittari. Tuoreita tietoja lajien esiintymisestä ei ole, mutta niiden kuulumista lajistoon pidetään edelleen mahdollisena.

Linnut

Teeri LinnaistensuollaLinnaistensuon linnusto on karuille keidassoille tyypilliseen tapaan vähälajinen. Varsinaisia suo- ja kosteikkolajeja ovat kurki, isokuovi, keltavästäräkki, niittykirvinen. Kahlaajista luonnonsuojelualueella tavataan myös taivaanvuohia ja metsävikloja sekä reunusmetsissä lehtokurppia. Avovesialueiden vähyyden vuoksi vesilintuja ei juuri ole lukuun ottamatta sinisorsaa ja tavia.

Keväisin teeret ovat pitäneet soidinta avoimilla neva-aloilla.

Linnaistensuota ympäröivien suojelumetsien linnustoon kuuluu iäkkäitä metsiä suosivia tai sitä vaativia lajeja. Näitä ovat kanahaukka, varpuspöllö, tiltaltti, pikkusieppo ja puukiipijä. Tikoista alueella tavataan käpy-, harmaapää- ja ajoittain pohjantikka sekä palokärki.

Nisäkkäät

Liito-oravaNisäkkäiden paikallaolon huomaa parhaiten talvisin hankea kuvioivista jäljistä. Linnaistensuolla yleisimpiä ovat jänisten ja rusakkojen painallukset, ketun, kärpän ja lumikon tapaa myös usein, etenkin hyvinä myyrävuosina. Pikkunisäkkäistä Linnaisissa elää ainakin metsämyyriä ja –päästäisiä ja ajoittain peltomyyriä. Suurista nisäkkäistä hirvi viihtyy Linnaistensuon alueella.

Linnaistensuo on osa liito-oravan Kujalan alueelle painottuvaa esiintymiskeskusta Lahdessa. Suomessa selvästi vähentynyt liito-orava on uhanalaisuusluokituksen mukaan vaarantunut laji. Se kuuluu myös EU:n luontodirektiivin II-liitteen erityissuojeltaviin lajeihin.