panorama2

Linnaistensuo

 

Linnaistensuon luonnonsuojelualue on perustettu säilyttämään edustava näyte päijäthämäläisestä suoluonnosta. Maakunnan vähistä soista lähes kaikki on ainakin osittain ojitettu ja otettu metsätalouskäyttöön. Myös Linnaistensuota ehdittiin ojittaa ennen vuonna 1982 päätettyä rauhoitusta, mutta kuivatuksesta huolimatta luontoarvojen pääosa on säilynyt. Rauhoitukseen piirin tuli ensi vaiheessa 100 ha, myöhemmin suojeltua alaa on täydennetty. Viimeksi vuonna 2003 liitettyjen uusien alueiden ansiosta pinta-ala on nykyisin noin 200 ha.

LinnaistensuollaNatura-alue

Linnaistensuo hyväksyttiin Euroopan Unionin Natura 2000 –verkostoon vuonna 1998 edustavana näytteenä eteläsuomalaisesta keidassuoluonnosta. Natura 2000:n tavoitteena on turvata EU:n luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä.

Tietoa Linnaistensuosta löytyy myös wikipediasta.

Linnaistensuo kartalla