panorama2

Eläimet

Linnut

Lintutorni kilpiäisissäKilpiäistenpohja on Lahden Vesijärven alueella merkittävä vesilintujen pesimä- ja levähdysalue, koska muualla järven eteläosissa vesikasvillisuus on vähäistä tai puuttuu kokonaan. Keväällä alueella pysähtyy paljon vesilintuja. Heinä-elokuussa alueelle puolestaan tulee vesilintuja sulkimaan ja ruokkimaan poikueitaan, ja tuolloin yli sadan yksilön vesilintuparvi on jokapäiväinen näky.

Sorsastuksen aikana Kilpiäistenpohja tarjoaa turvapaikan isolle vesilintujoukolle. Vahvat ruovikot ovat etenkin syysmuuttoaikana tärkeä yöpymispaikka varpuslinnuille, eritoten pääskyille ja västäräkeille.

Luonnonsuojelullisesti eräs alueen merkittävimmistä lajeista on nykyisin uhanalainen naurulokki, jonka pesäkolonia luo suojapaikan useille vesilinnuille. Myös Kilpiäistenpohjan mataluus ja luonnonsuojelualueen moottoriveneilykielto ovat tärkeitä vesilintuja houkuttelevia tekijöitä.

Rannan korkeat ruovikot mahdollistavat kaulushaikaran pesimisen. Ruovikot ovat myös elinehto kymmenille ruokokerttusille ja useille rytikerttusille. Rehevät osmankäämi ja järvikaislakasvustot puolestaan houkuttelevat paikalle lähes vuosittain jonkin vähälukuisen rantakanan, kuten liejukanan, luhtakanan tai luhtahuitin.

KyhmyjoutseniaPesimälajistoon kuuluu muitakin arvokkaita lintujärvien lajeja, kuten lapasorsa ja heinätavi, jotka eivät ilmeisesti ole kuitenkaan jokavuotisia. Kyhmyjoutsen on kotiutunut lahden pesimälinnustoon viime vuosina. Kilpiäistenpohjassa on hyvät mahdollisuudet tavata myös lintuharvinaisuuksia. Rantakosteikoissa ja ruovikoissa on havaittu esimerkiksi pikkuhuitti ja viiksitimali.

Selkärangattomat

TäplälampikorentoKilpiäistenpohja on ihanteellinen sudenkorentojen elinalue. Havaintoja on paristakymmenestä lajista. Täplälampikorento ja lummelampikorento ovat niistä harvinaisimmat. Kumpikin on rauhoitettu EU:n luontodirektiivin perusteella. Tulvivat rannat ovat suurperhoslajistoltaan melko vaatimattomia. Kilpiäistenpohjassa havaitut mielenkiintoisimmat lajit ovat pistelampiyökkönen, ruskolampiyökkönen ja hentoruokoyökkönen.