panorama2

Kilpiäistenpohja

Kilpiäistenpohja on rehevä Vesijärven lahdelma, josta Lahden lisäksi osa kuuluu Hollolan kuntaan. 30 hehtaaria Kilpiäistenpohjasta ja sen rannoista on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Kasvillisuutensa ja hyönteismaailmansa ansiosta paikka on arvokas opetus- ja tutkimuskohde. Kilpiäistenpohjan rantaluhdat ovat Enonselän harvoja tulville altistuvia alueita, joten niillä on suuri merkitys kalojen kutualueena.

Kilpiäistenpohja kuuluu lahden itäpuolisen tikkametsän ja Ritamäen kanssa luonnonsuojelualueiden ketjuun, joka yhdessä muodostaa yhden Lahden hienoimmista ja monilajisimmista luontokokonaisuuksista.

Kilpiäistenpohja

Kilpiäistenpohja kartalla