panorama2

Kilpiäisten tikkametsä

TikkametsäVesijärven rannalla sijaitseva Kilpiäisten tikkametsä on arvokas lehtoalue, jolle on ominaista kosteiden lehtojen lajiston runsaus. Erityispiirteenä on alueen monimuotoinen ja laaja rantalehtokokonaisuus. Monet pökkelöt ja maapuut mahdollistava uhanalaisten lajien selviytymisen myös tulevaisuudessa. Alueelta on poistettu kuusentaimia kuusettumisen ehkäisemiseksi ja muutenkin alueella pyritään säilyttämään aukkoisuus ja valoisuus, jottei merkittävä lajisto katoaisi.

Tikkametsästä rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi kahdeksan hehtaarin ala vuonna 1995.

Kulkuyhteydet

Kilpiäisten tikkametsä sijaitsee Merrasojan pohjoispuolella, Vesijärven rannassa. Alueelle pääsee Vaskirannankadulta tai Ritamäen luonnonsuojelualueelta. Kauppatorilta lähtee linja-auto joka 20 minuutin välein. Ritaniemenkadulta lähtee Ritamäen puistopolku, jota pitkin pääsee kävellen alueelle.

Kilpiäisten tikkametsä kartalla