panorama2

Kasvit

LampiHäränsilmän suppalampi on järven ja suon ekosysteemin alue. Suon painanteissa kasvaa monenlaisia saroja, kuten pallosara, pullosara, mutasara sekä tähtisara. Muita painanteiden kasveja ovat raate, jouhivihvilä, rahkasammaleet sekä erilaiset pajut. Mättäiden kasveja ovat mm. mänty, hieskoivu, suokukka, karpalo, juolukka ja rahkasammal. Lisäksi suolla kasvaa tupasvillaa, myrkkykeisoa, vehkaa ja kurjenjalkaa.