panorama2

Enonsaari

Vesijärven ranta-alueille tyypilliset lehtoalueet ovat vähentyneet vuosikymmenten aikana lähes olemattomiin, mutta Enonsaaresta voi vielä löytää monia eri lehtotyyppejä. Lehtojen merkitys luonnon monimuotoisuuden suojelulle on erityisen tärkeää, sillä niissä esiintyy enemmän uhanalaisia lajeja kuin millään muulla metsätyypillä.

Suojelualueen sisältä löytyy myös kuusikorpea ja kuusivaltaista kangasmetsää. Samoin alueella kasvaa järeitä lehtipuita, joista osa lahonneita pökkelöitä ja maapuita. Kasvilajien määrä on runsas ja monipuolinen esim. harvinaiset velholehti, lehto-orvokki ja haisukurjenpolvi. Pesimälinnustoon kuuluu säännöllisesti noin 60 eri lintulajia, joista osa on uhanalaisia ja direktiivilajeja kuten pikkusieppo ja palokärki. Opetuskohteena koko saari luo ihanteelliset puitteet kasvi- ja linturetkille. Luontopolkureittien myötä alueen suojeluarvot ovat tulleet entistä selvemmin esille ja helpommin tavoitettaviksi.E

Enonsaari kartalla