panorama2

Luonnonsuojelualueet

RuskamaisemaLahden luonnonsuojelualueet muodostavat kokonaisuutena monimuotoisen aluevalikoiman. Mukana ovat niin suot, kankaat kuin kosteikotkin kasveineen ja eläimineen.

Luonnonsuojelualueet edesauttavat luonnon erityispiirteiden säilymistä ja monimuotoisuutta. Luonnon suojelu ei ole yksin luonnon säästämistä, vaan myös ihmisen hyvinvoinnin ja elinmahdollisuuksien turvaamista.