panorama2

Niemenkalliot

VaahteratNiemenkallioille tyypillisiä ovat vuorottelevat kalliot ja lehtometsä. Jyrkiltä kallioilta avautuu näköaloja Vesijärvelle. Rehevän lehdon puustoon kuuluvat mm. metsälehmukset, vaahterat, haavat, kuusamat ja paatsamat.

Myös muu lehtokasvien valikoima on runsas. Kesäisillä kallioilla kukoistavat kuivien paikkojen kasvit kuten keto-orvokki, mäkitervakko ja kissankäpälä.

Niemenkadun varrella voi havaita vanhoja pihapiirejä kulttuurikasveineen. Linnusto alueella on niin ikään monipuolinen. Kaarlokadun kerrostalojen välissä lepää valtava siirtolohkare. Niemenkalliot on suojeltu luonnonsuojelulain nojalla arvokkaana metsätyyppinä.