panorama2

Metelinmäki ja Mustankallionmäki

MetelinmäkiPaukkuvista kallioistaan tunnetulla Metelinmäellä ovat vanhojen tarinoiden mukaan asuneet Metelinkansa, hiidet ja muut. Hautausmaan ja kadun välissä voi nähdä silokalliopaljastumat, joiden luode-kaakkosuuntaiset uurteet kertovat mannerjään kulkusuunnan. Kallion paljastuminen osoittaa, etteivät nämä rinteet ja mäet kuulu enää Salpausselän harjuun. Irtainta ainesta on kasautunut peruskallion päälle juuri ja juuri riittävästi hautausmaan tarpeisiin.

Tummasta kivilajistaan nimensä saaneella Mustankallionmäellä kasvavat kuivien paikkojen kasvilajit, kuten iso- ja keltamaksaruohot sekä keto-orvokki. 1750-luvulla mäestä piti tulla osa Ruotsin valtakunnan itäistä linnoitusta yhdessä Suomenlinnan ja Svartholman kanssa, mutta kuitenkin vain pienet louhokset saatiin alkuun.

KorPirunluolakeimmillaan mäki on 150 metriä merenpinnan yläpuolella. Juustilankadun kerrostalojen takana kallio on lohkareista. Lohkareiden välissä mahtuu myös kulkemaan. Perimätiedon mukaan tästä Pirunluolaksi kutsutusta onkalosta on yhteys Vesijärvelle asti. Tarinoiden mukaan rakoseen on joku aikanaan juuttunut ja jäänytkin.