panorama2

Koivukuja

Mukkula-Holma -polku, Koivukuja yhdistää metsien ja niittyjen kautta Mukkulan kartanonpuiston ja Merrasjärven. Polku on merkitty puihin ja pylväisiin koivunlehtimerkein. Reitin pituus on noin 3 km. Merrasjärven eteläpäästä voi jatkaa Pesäkallion reitistölle.

Mukkulan matkailukeskuksesta lähtevä Koivukuja sukeltaa Niemenkadun varrelta Tanssimäenpuistoon, jossa kookkaiden kuusien katveessa on lehtomainen aluskasvillisuus. Jääkauden merkkeinä maastossa lepää lukuisia siirtolohkareita ja muinaisten vesistöjen huuhtomaa rinnemaastoa. Koivunlehtimerkein maastoon ja tolppiin merkattu polku ohittaa entisen jätteenpolttolaitoksen, Mukkulan urheilukentät sekä Mukkulan koulukompleksin. Polun varrella voi nähdä silokalliopaljastumia, maisemapeltoja ja nimensä mukaisesti Suomessa luontaisesti kasvavat koivulajit - hies-, raudus- ja visakoivun.

MukkulanpuistoMukkulankadun ylittävältä sillalta voi havaita kaupunginosan väljyyden ja puutarhamaisen vehreyden. Sillalta pohjoiseen näkyy Mukkulan kirkko ja upea Mukkulan mänty. Etelässä maisemaa hallitsee Iskun huonekalutehdas, joka on Pohjoismaiden suurin. Sillalta luoteeseen sijaitsee Mukkulan ostoskeskus. Sillalta pääset Mukkulanpuistoon, joka on vanha golfkenttä ja nykyään aktiivinen frisbeegolf-rata. Paikallinen Rotary-yhdistys on istuttanut tänne aikoinaan satoja ystävyyspuita.

Mukkulanpuiston halki kulkeva Koivukuja johtaa Merrasjärvenkadun tai Jatkokadun kautta Merrasjärven rannalle ja yhdistyy Pesäkallion ulkoilutieverkostoon. Halutessasi voit kiertää Merrasjärven ja palata takaisin Mukkulaan samaa reittiä tai Merrasojan vartta pitkin.

Mukkulaan kulkee useita linja-autoja. Helpoiten reitin alkuun pääsee Mukkulan kartanon pysäkiltä linja-autolla numero 21, seuraa myös Lahden Seudun Liikenteen aikatauluja. Mukkulaan johtavat myös hyvät kevyen liikenteen väylät kaupungin keskustasta.

Katso Lahden karttapalvelu