panorama2

Lahdenpohja

Lahdenpohjan luonnonsuojelualue.jpgLahdenpohja on avara perukka laajalla Vesijärven selkävedellä. Sen rannat ovat metsien ja peltojen peitossa. Rantaa kiertää myös paikoin laajakin ruovikko, joka on leveimmillään pohjoisrannalla. Osa rannasta on säilynyt rakentamattomana. Luonnonsuojelualue on kooltaan noin 122 hehtaaria. Katso Lahdenpohjan sijainti kartalla.

Valuma-alue on yli 25 km2. Siihen kuuluu kolmea suurta puroa: Virojoki, Mustioja ja Järvistenjärvenoja. Ravinnevalumia ja liettymiä on pyritty estämään puroihin rakennetuilla lasketusaltailla, mutta ravinnemittauksien mukaan Lahdenpohja on rehevä. Valuma-alueesta 500 hehtaaria on peltoa ja loput metsää. Asutus alueella on hajanaista.

Kasvillisuus:

lahdenpohja.jpgKasvillisuus alueella on rehevää osmankäämi – ratamosarpio–tyyppiä. Kasvillisuuteen tuovat aukkoja rakennukset, purojen suille tehdyt ruoppaukset ja veneuomat. Rannassa on pieni luhta-alue ja länsirannalla laidunmaata. Luhdan edustalla kasvaa kortteita, ulpukkaa ja rantapalpakkoa. Avovesialueella ei ole paljoakaan pintaan ulottuvaa kasvustoa, lähinnä välkevitaa ja ahvenvitaa. Vesijärvellä yleiset hiekkapohjien kasvilajit puuttuvat Lahdenpohjasta, näitä ovat muun muassa kapeaosmakäämi, piuru ja varstasara. Ahdinsammal on suojelullisesti arvokkain laji alueella, tosin sen esiintymisen nykytilaa ei tarkasti tiedetä.

Lintuja alueella pystyy tarkkailemaan Mustiojan suulta ja maantieltä, sekä lintutornista. Lintutornin osoite on Manskiventie 1023 Lahdenpohja, Hollola.

Lahdenpohjan lintutorni

Lintutornin sijainti kartalla


Näytä suurempi kartta