panorama2

Kintterönsuo

Kintterönsuon aarnimetsä sijaitsee osittain Kintterönsuon alueella, mutta suurimmaksi osaksi sen länsipuolella. Sen koko on 2,6 hehtaaria. Alue on Messiläntien varrella, Televisiotietä vastapäätä. Metsän vierustaa kulkee pieni polku, joka laskeutuu rinteen alas asti.

Aarnimetsä on alavassa maastossa, ja sen korkeuserot ovat suuret. Maata peittää paksu ja pehmeä sammalmatto, jonka päälle on kaatunut monia jo miltei kokonaan lahonneita ja sammaloituneita puita. Alue on lähes kokonaan kuusivaltaista, ja kenttäkerroksen kasvillisuus on runsasta.

KintteronsuoVallitsevana puulajina metsässä on kuusi, mutta muutamia katajia, mäntyjä ja koivujakin löytyy. Kenttäkerroksessa viihtyviä lajeja ovat muun muassa käenkaali, kielo, oravanmarja, metsätähti, valkovuokko, kangasmaitikka, sinivuokko, mustikka ja erinäiset heinät. Myös muutama yksinäinen taikinamarja kasvaa rinteessä. Rinteen alaosassa kasvaa metsäimarretta. Kerrossammalta on runsaasti pohjakerroksessa, mutta myös muita sammallajeja, kuten seinäsammalta, löytyy.

Alueella ja sen ympäristössä on havaittu muun muassa kanahaukka, käpytikka, palokärki ja pohjantikka.

Kintterönsuo kartalla