panorama2

Heinlammi

heinlammi-rame.pngHeinlammi sijaitsee Arkiomaajärven kaakkoispuolella Savontien (140) varrella Kylätien pohjoispuolella.

Rauhoitus on tehty vuonna 1985 ja alue on pinta-alaltaan noin viisi hehtaaria. Heinlammen ympäristö on erittäin vaikeakulkuista, ja sitä ympäröivät ojat. Lampi on rauhoitettavan alueen eteläpuolella, ja se on kasvamassa hitaasti umpeen. Avointa vesialuetta ympäröi märkä luhta-alue, joka on tiheäkasvuista ja rehevää. Kosteikossa viihtyvät esimerkiksi koivu, vehka, kurjenjalka, rahkasammalet, kortteet, sarat sekä erilaiset pajut. Rauhoituksella on merkitystä muun muassa alueen linnuston kannalta. Sen kosteikkoalueilla pesivät muun muassa tavi, heinäsorsa, telkkä ja luhtahuitti. Pensaikoissa elää pajusirkkuja, taivaanvuohia ja keltavästäräkkejä. Parimäärät eivät ole suuria, koska alue on pinta-alaltaan melko pieni.

Heinlammi kartalla