panorama2

Projektit

Salppurinkisat

Lahden ja ympäristökuntien yhteisistä kehityshankkeista (kuten esimerkiksi Naakan aiheuttamien haittojen hallinta-, Salpavesi- ja Yli-Marola ympäristötaloksi -hanke) saat lisätietoja Lahden kaupungin kotisivuilta tai klikkaamalla tätä linkkiä

Aikaisempina vuosina Lahden valvonta- ja ympäristökeskus on ollut mukana useissa elinympäristöjen ja lajien suojeluun liittyvissä hankkeissa. Tuorein suojeluprojekti on EU:n Interreg IIIA- ohjelman NAPA-hanke (Sustainable Management and Strategies for Nature Sites and Protected Areas in Finland, Estonia and Latvia), jonka tiedotusosioon on sisältynyt  muun muassa näiden www-sivujen kokoaminen. Vuosina 2001-2005 toteutettu hanke keskittyi suojelualueiden tutkimukseen, suunnitteluun ja hoitoon. Myös uhanalaisten ja vähälukuisten lajien selvityksiä ja tiedotusta sisältyi ohjelmaan. Valvonta- ja ympäristökeskuksen yhteistyökumppanina oli Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto sekä partnereita Virosta ja Latviasta. NAPA:n julkaisuja löydät listasta.

Valvonta- ja ympäristökeskus oli mukana Taajama-alueiden luonnonhoidon kehittämishankkeessa 2001-2004 yhdessä Hollolan, Nastolan, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n, Metsästäjäin keskusjärjestönEtelä-Hämeen Riistanhoitopiirin ja Lahden seudun riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Projektin tavoitteena oli selvittää ihmisen toiminnan seurauksena Suomen luontoon levinneiden minkin ja supikoiran sekä ketun esiintymistä ja vähentää niiden määrää. Vieraspedot ovat sopeutuneet luontoomme liiankin hyvin ja ne kantavat raskasta veroa alkuperäisen lajiston keskuudessa samalla kun tiheät kannat voivat lisätä eläinsairauksien leviämistä. Hanke sai tukea EU:n Tavoite 2 –ohjelmasta.

Lokkiprojektissa tavoitteena oli selvittää lokkien esiintymistä Lahdessa ja niiden aiheuttamia haittoja. Projekti kesti 2001-2004. Myös tämä hanke sai Tavoite 2 –ohjelman kautta tukea.

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi valvonta- ja ympäristökeskus on ollut mukana useissa muissa ympäristönsuojelun eri osa-alueisiin keskittyneissä projekteissa, joilla on kosketuskohtia luonnon monimuotoisuuteen ja sen suojeluun