panorama2

Kunta luonnonsuojelijana

Luonnonsuojelu on kunnissa osa ympäristönsuojelua, josta päättää ympäristölautakunta. Luonnonsuojelua toteuttavat ympäristötoimen viranhaltijat. Heidän työhönsä sisältyy yhteistyötä valtion ympäristöhallinnon kanssa, etenkin alueelliset ympäristökeskukset ovat läheisiä tahoja. Muita yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi metsähallitus sekä luonnonsuojelun ja metsästyksen järjestöt.

Kuntien luonnonsuojeluviranhaltijoiden tehtäviin kuuluvat luonnonsuojelua koskevien lakien ja määräysten noudattamisen valvonta, osallistuminen maankäytön suunnitteluun, lausuntojen anto, luontotietojen kerääminen ja arkistointi, ympäristön muutosten seuranta, yleisölle tiedottaminen, valistus ja opetus. Ympäristönsuojelua koskeviin kysymyksiin vastaa Lahden seudun ympäristöpalvelut (lahdenseudunymparistopalvelut(a)lahti.fi), joka palvelee kuntalaisia näiden yhteydenotoissa. Myös Lahden kauppakeskus Triossa toimivasta Ympäristöneuvonnasta saa neuvoja ja tietoja kaikissa ympäristöön ja sen suojeluun liittyvissä kysymyksissä.