panorama2

Kestävä kehitys

KeKe_aihekuva

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Laajasti määriteltynä kestävä kehitys sisältää kolme toiminnallista ulottuvuutta:

  • ympäristötaloudellisen eli ekologisen,

  • yhteiskunnallisen

  • ja kulttuurisen ulottuvuuden.

Ekologisesti kestävän kehityksen perusehtona on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen maapallon luonnonvaroihin ja luonnon sietokykyyn. Parempi tulevaisuus voi olla puhtaampaa ympäristöä, raikkaita vesiä sekä viihtyisiä metsiä. Kestävään kehitykseen kuuluu myös mahdollisuus mielekkääseen työhön ja puhtaaseen ruokaan sekä toimiminen osana tasa-arvoista yhteiskuntaa.

Ekologisesti kestävä kehitys on taloudellisen kasvun sopeuttamista luonnon asettamiin reunaehtoihin. Tämä saattaa luoda lyhyellä aikavälillä ristiriitoja eri etunäkökohtien ja tavoitteiden välille sekä nykyisen sukupolven etujen ja tuleville sukupolville siirtyvien haittojen välille. Näiden ristiriitojen ratkaisuissa asetetaan ekologiset näkökohdat etusijalle ennalta varautumisen ja varovaisuuden periaatteen mukaisesti.

Suomen kestävän kehityksen toimikunta 1994