panorama2

Arjen luonnonsuojelua

Jokapäiväisessä elämässä on helppo edistää luonnonsuojelua. Kesämökki- tai metsänreunatontin omistajat voivat säästää palstojen nurkkaukseen lahoja puita harvinaisten hyönteisten, tikkojen ja muiden kololintujen tarpeisiin. Lahopuita säästettäessä on kuitenkin huolehdittava, etteivät ne aiheuta vaaraa ihmisille. Monilla tonteilla on mahdollista jättää osa luonnontilaiseksi, mikä hyödyttää eläimiä ja kasveja. Pihalle perustettu luonnonniitty houkuttelee paikalle perhosia. Lahdessa tosin pihojen luonnonniittyjä ei suositella lehtokotiloiden valtaamilla alueilla, joilla ne tarjoavat kotiloille edullisen lisääntymispaikan. Pihamaan ja lähimetsien linnunpöntöt korvaavat kolopuiden vähentymistä ja tuovat eloa pihapiiriin

Jokamies ja –nainen voivat edistää luonnonsuojelua myös tukemalla luontojärjestöjen toimintaa (Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto, WWF).

Ihmisen toiminnan tahattomana seurauksena luonto kärsii monin tavoin. Lintuja kuolee törmäyksissä ikkunoihin, mitä voi vähentää esimerkiksi ikkunaan liimatulla haukkateipillä. Lintujen ja siilien menehtymisen marjaverkkoihin voi estää asettamalla suojaverkot kireälle. Lintuja voi yrittää torjua myös pelättimillä, esimerkiksi tuulessa heiluvilla haukankuvilla. Erilaisia varusteita voi kysyä esimerkiksi BirdLife Suomi ry:n Lintuvaruste-liikkeestä.

Roskaaminen on esteettinen haitta, mutta se voi koitua myös eläinten turmaksi. Eläimiä on menehtynyt esimerkiksi jalkaan juuttuneiden säilyketölkkien, rautalankojen, siimavyyhtien ja muovin vuoksi.

Rannoille ja veteen unohdetut kalanpyydykset surmaavat vuosittain tuhansia eläimiä. Hyvä tapa on sulkea katiskan nielu maalla, avata kalojen ottoluukku ja panna katiska kyljelleen tai ripustaa se seinälle. Pyynnissä olevan katiskan veden yläpuolelle jäävä nielun osa on suljettava huolellisesti, etteivät vesilinnut joudu pyydykseen.

Pilkkimies

 

 

 

 

 

 

 

Autoliikenne

Autoliikenne tappaa vuosittain Suomessa arvion mukaan 3-7 miljoonaa eläintä. Lintuja tästä on arvioitu olevan vähintään puoli miljoonaa. Lintutörmäyksistä olisi voitu estää puolet, jos ajonopeudet olisivat olleet alle 90 km/t. Eniten eläimiä kuolee liikenteessä kesä-heinäkuun lisääntymisaikana, jolloin vanhempien menehtyessä tuhoutuvat myös poikaset. Vuorokaudenajoista eläimiä kuolee ja loukkaantuu eniten ilta- ja aamuhämärän aikana.

Koirat ja kissat

Koirat ja kissat tappavat runsaasti luonnoneläimiä. Ne ovat huomattava rasite luonnonvaraiselle eläimistöllemme yhdessä ihmisen toiminnan seurauksena luontoon levinneiden vieraspetojen minkin ja supikoiran kanssa. Vastuulliseen eläinten pitoon kuuluu huolehtiminen siitä, etteivät omat lemmikit ja kotieläimet aiheuta vahinkoja. Toisen alueella ei koiraa saa pitää irti ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Koirat on pidettävä kytkettynä maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään saakka, mikä koskee myös maanomistajia. Koiran omistaja on vahingonkorvausvelvollinen, jos koira aiheuttaa vahinkoa.

Aidatulla pihalla ja koirapuistoissa koira voi juosta vapaana. Kissaa saa pitää irti vain omistajan pihamaalla tai puutarhassa. Ollessaan muualla irrallaan kissa on heitteillä tai hylätty. Koirien ja kissojen pitoon liittyviä määräyksiä on metsästyslaissa ja järjestyslaissa.