panorama2

Sienet

Sienet ovat yksi eliökunnan päähaaroista kasvien ja eläinten ohella. Monimuotoisen ryhmän kirjo ulottuu mikroskooppisista edustajista isoja sienirihmastoja ja itiöemiä kasvattaviin lajeihin.

KääväkkäätKääväkkäistä tunnetuimpia ovat lahoavilla puiden rungoilla kasvavat käävät. Lahden valvonta- ja ympäristökeskus teetti vuonna 2004 metsäalueella selvityksen, joka paljasti reilusti toistasataa kääväkäslajia reilun puolentoista neliökilometrin alueella. Joukossa oli useita silmälläpidettäviä lajeja ja vanhan metsän ilmentäjälajeja eli indikaattoreita.

Lahden luonnonsuojelualueilla ja muissa vanhoissa metsissä elää useita mielenkiintoisia kääväkkäitä, esimerkiksi uhanalainen rustikka on löydetty. Kokonaisuutena Lahden kääväkäslajistossa on vielä paljon selvitettävää.

Kääväkkäiden ohella muita sieniryhmiä ovat helttasienet ja tatit, johon ryhmään kuuluu suuri osa ruokasieninä tunnettuja lajeja. Edelleen muita sieniryhmiä ovat kupusienet, kotelosienet, ruostesienet, nokisienet, härmäsienet ja limasienet.

SuppilovahverotLahden seudulta tunnetaan useita eteläisiä sienilajeja, kuten aasinkorva, pähkinämaljakas, keltakärpässieni, pähinärousku, silkkivalmuska, harmaatorvisieni ja isomalikka.