panorama2

Suot

Valtakunnallisesti merkittävä Linnaistensuo on edustava keidassoiden peruslajiston kasvupaikka. Luonnonsuojelualueeksi rauhoitetun suon hallitseviin lajeihin kuuluvat suon reunojen ja muiden osien rämetyypeillä variksenmarja, suopursu, juolukka, vaivaiskoivu, suokukka ja kanerva. Peruslajeja ovat niin ikään tupasvilla, hilla ja isokarpalo. Myös pyöreälehtikihokin tarkkasilmäinen löytää rahkasammalikosta.

Kosteissa avoimissa rimmissä kasvaa esimerkiksi mutasaraa, leväkköä, suokukkaa ja isokarpaloa. Luonteenomaisimpia suokasveja ovat tietenkin rahkasammalet, joita Linnaistensuolla on määritetty viitisentoista lajia.

Kaikkiaan Linnaistensuolla on eroteltu 22 erilaista suotyyppiä. Jaottelu perustuu kasvilajiston erityispiirteisiin suon eri osissa.

Monipuolista suokasvistoa löytyy myös Lahden monilta pikkusoilta. Nevareunuksilta voi hyvällä onnella löytää harvinaistuneen suovalkun, joka kuuluu kämmekkäkasveihin. Harvinainen nevaimarre on myös tavattu. Itä-Suomessa tavallinen rämevarpu vaivero kuuluu lajistoon, mutta Lahdesta länteen se on jo niukka.

Suopursu