panorama2

Kangasmetsät

 

Lahden karuimmat metsätyypit ovat puolukkatyypin männikköjä Salpausselällä ja muilla korkeilla paikoilla. Useita kangasvuokon kasvupaikkoja joutunut asutuksen alle. Laji on kärsinyt myös asutuksen myötä lisääntyneestä maaston kulumisesta ja poiminnasta, toisaalta se sietää varsin hyvin metsänhakkuita. Kangasvuokko on ollut 1952 lähtien rauhoitettu. Sydänkankaalla on kangasvuokon kasvupaikka rauhoitettu luonnonsuojelualueena, jonka tavoitteena on säilyttää paikan kannan elinolot muuttumattomina.
 
Kuivan paikan lajeista kangasajuruoho viihtyy Radiomäellä ja sen itäpuolella. Radiomäeltä on löydetty myös kangaskeltaliekoa.
 
Tuoreiden kangasmetsien lajisto on karuja runsaampi. Yövilkka ja tähtitalvikki viihtyvät kosteissa vanhoissa metsissä. Ne ovat huvenneet nopeasti kaupunkialueella.
 
kortteitaPesäkallion luonnonsuojelualueen erittäin monipuolisessa metsätyyppivalikoimassa on kuivien puolukkatyypin kankaiden lisäksi mustikkatyypin, käenkaali-mustikkatyypin ja käenkaali-oravanmarjatyypin metsiä. Näillä kankailla tavallista lajistoa ovat metsätyyppien nimissä esiintyvien tunnuslajien lisäksi esimerkiksi metsämaitikka, metsäkurjenpolvi, metsätähti, heinäkasveista metsäkastikka, metsälauha ja sanikkaisista metsäalvejuuri ja hiirenporras.