panorama2

Pesimälinnusto

TukkakoskeloLintuatlaskartoitusvuosina Lahdessa pesi varmasti tai todennäköisesti 125 lintulajia. Laajimmin levinneet lajit olivat peippo, pajulintu, räkättirastas, talitiainen, vihervarpunen, varis, punakylkirastas, punarinta, lehtokerttu ja kirjosieppo. Kaupungin harvinaisimpiin pesimälajeihin kuuluvat esimerkiksi kuikka, kaulushaikara, kyhmyjoutsen, liro, punajalkaviklo ja nokkavarpunen.

Joinain vuosina ne saattavat puuttua kokonaan. Satunnaisimpia pesimälajeja Lahdessa ovat olleet esimerkiksi mustaleppälintu, harmaahaikara ja jouhisorsa.

Lahden pesimälinnustossa esiintyviä uhanalaisia lajeja ovat atlaskartoitusvuosien havaintojen mukaan rastaskerttunen, pikkutikka, peltosirkku, käenpiika, naurulokki, tiltaltti ja turkinkyyhky (Suomen lajien uhanalaisuus 2000 -raportin mukaan). Lisäksi pohjantikka on luokiteltu Hämeessä uhanalaiseksi. Naurulokkiyhdyskunta on atlaskartoituksen jälkeen vahvistunut Vesijärven sataman aallonmurtajalla ja nyt paikalla on yksi Suomen suurimmista kolonioista. Muualla Vesijärvellä naurulokki on vähentynyt huomattavasti. Turkinkyyhkyn kanta lienee hävinnyt kokonaan Lahdesta. Viime vuosilta ei ole enää havaintoja.

KivitaskuSuomen silmälläpidettävistä linnuista Lahdessa tavataan seuraavat lajit: kaulushaikara, ruskosuohaukka, nokkavarpunen, ruisrääkkä, käki, tuulihaukka, pikkusieppo, pikkulepinkäinen, isolepinkäinen, kivitasku, sääksi, varpunen, mehiläishaukka, pohjantikka, harmaapäätikka, pensastasku, kottarainen, teeri ja metso.

EU:n erityissuojelua vaativia lajeja löytyi Lahden atlaskartoituksessa 30 lajia. Näistä monet ovat myös Suomen silmälläpidettävien luettelossa. 

Vanhan metsän indikaattorilajit ovat luonnon- ja ympäristönsuojelun kannalta tärkeitä, koska näiden lajien runsaus kertoo metsien tilasta. Vanhan metsän indikaattorilajeista Lahden atlaskartoituksessa havaittiin metso, puukiipijä, kulorastas, pohjantikka, palokärki, varpuspöllö, kanahaukka, idänuunilintu ja pikkusieppo.

VarpuspöllöPesimälajistoltaan merkittävimpiä alueita Lahdessa ovat Ritamäki, Luhdanjoen seutu, Kymijärven Huhdinpohja, Linnaistensuon-Kujalan alue, Karjusaaren-Kilpiäisten alue, Pesäkallio, Nikula, Kytölä, Neittyniemi, Enonsaari, Sipura ja Holma. Lahden keskusta-alueen tuntumassa olevat osittain luonnonarvoja vaalien hoidetut, vanhoja puita ja tiheikköjä sisältävät metsät tuovat monipuolista linnustoa lähelle keskustaa. Esimerkiksi Kiveriön-Metsäpellon alueen metsissä pesii paljon metsälajistoa, metsien pikkulintujen ohella mm. nuoli- ja varpushaukka sekä lehtopöllö.