panorama2

Muuttajat

KanahaukkaLahdessa on kautta aikojen havaittu 267 (tilanne 31.12. 2014) lintulajia. Pesimälinnuston lisäksi Lahdessa näkee runsaasti muuttajia. Vesijärven sijainti lintujen muuttoreitillä tuo säännöllisesti etenkin syksyisin arktisia vesilintuja ja kahlaajia lähelle Lahden keskustaa. Monina syysmuuttopäivinä Vesijärveltä tulevat linnut suunnistavat suoraan kaupungin yli. Keväällä tavataan säännöllisesti muuttavia petolintuja, joiden matkan määrä on Pohjois-Suomessa ja Venäjällä. Esimerkiksi useita merikotkia käy Lahden ilmatilassa maalis-huhtikuussa ja syksyllä loka-marraskuussa.