panorama2

Linnut

linnut

Lahden pesimälinnuston esiintymistä on seurattu1960-luvulta lähtien. Kiinnostuksen kohteena olivat aluksi tietyt linturyhmät, kuten tikat ja ns. yölaulajat. Seuranta laajeni vuosien myötä muihin linturyhmiin ja vuosina 1998-99 tehtiin koko kaupungin pesimälajiston kattava lintuatlaskartoitus.

Lisäksi Lahdessa on tehty useita eri kohdealueiden ympäristöselvityksiin liittyviä linnustoselvityksiä. Selvitysten tekijät ovat olleet Päijät-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen jäseniä. Selvitysten ohella tieto Lahden pesimälinnustosta ja muutonaikaisesta linnustosta on karttunut ja lisääntyy edelleen myös yhdistyksen jäsenten jatkuvan retkeilyn ansiosta.