panorama2

Geologia

JääkautinensulavesiuomaLahden seudulla näkyvät erityisen voimakkaasti jääkauden jättämät jäljet. Kaupunkia luonnehtivat yhtäältä Salpausselän reunamuodostumat, toisaalta kaakko-luodesuuntaiset harjut. Myös silokalliopaljastumat kertovat jäämassojen kulkusuunnasta. Jääkaudella on ollut merkityksensä myös kaupungin maaperän muodostumisessa.