panorama2

Muut julkaisut

Hovi A., Lahelma A. ja Siltala M.: Matka Päijät-Hämeen perinnemaisemiin ja esihistoriaan. Helsingin yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia ja Perinnemaisemamatkailu Päijät-Hämeessä –hanke 2001.

Lapakiston turvallisuussuunnitelma. Lahden ympäristöpalvelut 2017.

Uronen C.: Muinaisjäännösalueiden maisemahoitotyön raportti - Hollola, Lahti ja Nastola. Lahden kaupunginmuseo, Päijät-Hämeen maakuntamuseo 2003.